Verkoopsvoorwaarden
 
Overeenkomst en voorwaarden betreffende de aankoop van een Duitse Herderpup uit
Werkhonden kennel Von Getevallei.
 
De fokker,
Donders Maurice, eigenaar van werkhonden kennel Von Getevallei, met adres te Heirbaan 117, 3450 Geetbets, België
 
draagt over aan de nieuwe eigenaar,
 
(naam en adres)
 
een Duitse Herdershond, met volgende kenmerken:
 
Naam                                Von Getevallei
Geslacht   
Geboortedatum 
Vader  
Moeder   
L.O.S.H.  
Tatoeagenummer 
 
De overeengekomen verkoopprijs bedraagt 
 
De pup wordt afgehaald op minimum 8 weken en maximum 10 weken oud. Indien er geen mogelijkheid is om de pup af te halen, kan hij of zij op kosten van de koper toegestuurd worden.
De pup is door de veearts van de fokker goedgekeurd en gezond verklaard. Honden kunnen DNA getest worden, op kosten van de koper.
Wanneer de hond achteraf niet gezond blijkt te zijn of een afwijking heeft die ten laste van de fokker kan gelegd worden, is onderstaande garantie van toepassing.
 
Van de hond kan en mag na 1 jaar foto’s van de heupen genomen worden. Indien deze zeer slecht zijn (Heupdysplasie D of E) en de hond zo niet verder kan, is de garantie ook van toepassing.
 
Garantie
In bovenstaande gevallen kan de koper een nieuwe hond aanvragen van de volgende fok aan de helft van de aankoopprijs.
De andere hond mag, maar moet niet, teruggebracht worden. Terugbrengen of terugsturen is de zorg van en op kosten van de koper.
De verkoper heeft te allen tijde recht om een second opinion te laten uitvoeren op de niet gezonde hond. De hond moet op vraag van de verkoper ten onderzoek aangeboden worden aan de veearts van de fokker, die ook de metingen en onderzoeken gedaan heeft op de pup.
In geen enkel geval wordt er geld teruggegeven aan de koper.
 
Van de koper wordt verwacht dat hij de hond in een goede omgeving en omstandigheden onderbrengt. Ook verwacht men van de koper dat hij met de hond naar een VVDH club gaat voor schH GHP of naar een club aangesloten bij de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus (KMSH).
 
Niet geïnteresseerden worden niet uitgesloten, maar naar achteren geschoven voor keuze.
De fokker wil ook op de hoogte gehouden worden van de evolutie en op groei van de hond (e-mail, foto’s,…)
 
Een pup wordt pas definitief toegewezen indien er een voorschot van 25% op de overeengekomen verkoopprijs betaald is aan de verkoper.
 
Deze voorwaarden, al dan niet getekend door de verkoper, vervallen indien de teef na de dekking niet drachtig blijkt te zijn of indien er geen gevraagde pup voorhanden is. In dit geval wordt het betaalde voorschot volledig terugbetaald.
 
Opgesteld te Geetbets, op         [datum]                        , in twee exemplaren, waarvan elke partij verklaart deze overeenkomst voor akkoord te hebben ondertekend, alsook één exemplaar ontvangen te hebben.
 
 
de fokker / verkoper                                                                            de koper / nieuwe eigenaar
(naam & handtekening)                                                                       (naam & handtekening)